24 uur Leiden project

Een aantal LVSL filmers is bezig met het project 24 uur Leiden. Speciaal voor dit project heeft Toon Verhoeven een website opgesteld met uitleg en voortgang van het project www.24uurleiden.nl. Een groot deel van de opnames zijn afgerond en we zijn nu bezig met de avond en nacht opnames, welke vermeld staan op de website.

Het verfilmen van dit omvangrijke project kost veel tijd en moet voor de (zomerse) dagopnames op verschillende tijdstippen en locaties met hetzelfde licht worden uitgevoerd. Een interessant aspect van dit project is de kennismaking met diverse mensen en instanties. De meeste staan welwillend en zelfs enthousiast tegenover het project, maar heel soms stuit je op wat tegenstand, maar met enige overtuigingskracht wil het wel lukken om de gewenste opnames te maken.

Tijdens de voorgesprekken leggen wij uit wie we zijn, welke films we al gemaakt hebben en voor de LVSL is dat een goede reclame. In de film komt hooguit 20 tot 30 seconde per onderdeel aan bod, maar veelal zijn er zoveel opnames van een enkel onderdeel gemaakt dat er wel een afzonderlijk filmpje van gemaakt kan worden In de opnames moet de bedrijvigheid in Leiden worden weergegeven, middels korte scenes (5 sec), afwisselend met totaals, halftotaals en close ups. In deze korte scenes moet pannen, inzoomen e.d. worden vermeden.

De filmers moeten zich houden aan de werkelijk dagelijks terugkerende bedrijvigheid van de Leidenaars en worden opnames van incidentele zaken hoe mooi dan ook, niet gehonoreerd. De vele uren film moeten worden teruggebracht tot 20 of misschien 30 minuten, met dus een meervoud aan kill your darlings.

Op de website wordt de voortgang van het project weergegeven. De Filmers van dit project zijn Henny Hartevelt, Patrick Randsdorp, Toon Verhoeven, Hans Stauttener, Anneke van Rooijen, Coby Haring, Marion Smit, Marga Swaans, Arie de Ridder, Henk Robbers en Joop Mosterd.

Joop Mosterd

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)