Motto LVSL-avond 14 september 2015: “Aan de slag”

De tweede maandag van de maand is bij LVSL cursusavond. De activiteitencommissie ( AC) heeft dit seizoen de cursisten van vorig jaar ingedeeld in groepen van ca 6 a 7 personen. Elke groep kiest een onderwerp en werkt dit uit tot een film. “Aan de slag “ is het motto dat de AC aan deze avond heeft gegeven; zelfwerkzaamheid, samenwerking en inspanning moeten aan het eind van het seizoen een film opleveren. Elke maand worden de vorderingen gemeld en zo mogelijk bekeken. 

Mijn waarneming is dat het een levendige avond was. Dat kwam denk ik omdat de leden van de groepen elkaar wel kennen, maar toch ook weer niet zo goed. En, er moest in onderling overleg een onderwerp gekozen worden en vervolgens moesten er ook keuzes worden gemaakt wat voor soort film het zou worden, bij voorbeeld een documentaire of een speelfilm en tenslotte moest er nagedacht worden hoe dat verder vorm gegeven moet worden.

De sfeer voelde als die van een eerste schooldag, hoewel dat voor de meeste deelnemers al weer even geleden is. Overigens lagen er al drie “opdrachten” voor LVSL om een film te maken: voor de Co Verhoogprijs, voor een Sinterklaasfilm en voor een film over het Devotionalia-museum onder de Hartenbrugkerk. Deze opdrachten vonden elk een groep die de opdracht aannam. De andere groepen kozen elk een onderwerp uit de lijst, die de AC had opgesteld.

Na de pauze werd de avond nog levendiger: de voorzitter, getooid met een bloemenkrans, begon een balletdansje uit te voeren. Hoe kwam die man daartoe?

Gerard de Boer had bedacht om het bullettime-effect in de praktijk te brengen.

Bullet time is een begrip – registered trademark of Warner Bros - dat is geïntroduceerd in de film The Matrix (1999) en het duidt op een bijzondere wijze van slow-motion filmen, waarbij gebruik gemaakt wordt van tientallen camera’s die de actie vanuit verschillende hoeken filmen. Als alle camera’s tegelijk opnames maken wordt de beweging stilgezet, terwijl de filmcamera zich om het stilgezette beeld heen beweegt.

In het midden van de zaal werd een statief opgesteld en met een touw werden de camera’s op 4 meter afstand van het statief gezet. Vervolgens moesten alle camera’s worden gericht op het statief vanaf 75 cm hoogte. Het statief werd weggehaald, André maakte zijn balletdansje en alle 28 camera’s filmden de sprong.

Gerard monteert al deze stukjes achter elkaar en dan hebben we als LVSL ge-bullettimed. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Jan van Zoest


Foto's: Coby Haring

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)