Aan de slag !!!

Afgelopen maandagavond (14-09-2015) stond in het teken van het project: “Aan de slag !!!”. Deze 2e maandagavond van de maand was in het verleden steeds de “Cursusavond”. Nu is het tijd om het geleerde in praktijk te brengen. Door de Activiteitencommissie (AC) waren groepjes samengesteld van circa zes/zeven leden die in de komende maanden filmopdrachten gaan uitvoeren. Op deze avond waren tafels opgesteld waar de diverse groepjes plaats aan konden nemen.

Er was grote belangstelling en alle aanwezige leden namen plaats aan de aan hun groepje toegewezen tafel. Klokslag 20.00 uur opende André de avond met een welkomstwoord na een lange hete (?) zomer. Daarna werd de bedoeling van deze opzet nader toegelicht door André. Na deze toelichting kwamen de te filmen onderwerpen aan de orde.

Iedereen had al via e-mail een lijst met Leidse onderwerpen toegestuurd gekregen die gefilmd konden worden. Maar daarnaast waren er ook een aantal verzoeken binnen gekomen. Het komt vaak voor dat organisaties een verzoek aan de LVSL richten om een korte film te maken over hun werkzaamheden en/of doel. Nu er dus negen filmgroepen zijn is dit een goede gelegenheid om aan deze verzoeken tegemoet te komen. Immers het bestuur van de LVSL en de AC willen ook graag aan de maatschappij haar bijdrage leveren. En dus is onze filmhobby daarvoor nu een mogelijkheid.

De gevraagde onderwerpen zijn:

  1. Sinterklaas in Leiden met als ondertitel: ” Sinterklaas op het doek”.
  2. Verslag van het vrijwilligerswerk in Leiden.
  3. Een documentaire over het devotionaliamuseum GRECCIO te Leiden.
  4. De film: Wie en wat is de LVSL.


Foto's: Coby Haring

Alhoewel André aanvankelijk wat moest leuren met deze onderwerpen zijn ze toch allen geplaatst bij de groepen. Die gaan er voortvarend mee aan de slag. De overige groepen hebben allen een vrije keuze gemaakt uit de lijst. Dus nu gezamenlijk “Aan de slag !!!”.

Dit was overigens ook na de pauze de slogan. Gerard de Boer had een verzoek aan alle leden gericht om zijn/haar camera en statief mee te nemen. Daar was goed gehoor aan gegeven. Er werd een kring gevormd door allen, die hun camera’s afstelden op 75 cm hoogte. André werd als lijdend (ja, met een lange -IJ-) voorwerp in het midden geplaatst en moest springen en tegelijkertijd (kunst)bloemen de lucht ingooien. Alle camera’s maakten toen daar - gelijktijdig - een opname van. Gerard verzamelt alle opnamen en gaat deze bewerken met het zgn. Bullet Time effect. We kijken uit naar het resultaat van dit experiment.

Al met al een geslaagde avond die voor wat betreft de filmprojecten steeds de komende 2e maandagavonden van de maand hun vervolg krijgen. (De groepen met de uit te voeren opdrachten: zie bijlage)

Pim Perquin

Bijlage: indeling van de groepen

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)