Laatste beginners- en gevorderdencursus vóór de zomerstop, en hoe verder in het nieuwe seizoen

Afgelopen maandagavond was voorlopig weer de laatste cursusavond. In de grote zaal was de cursus voor gevorderden, gegeven door Jan Willem Breure en boven de beginnerscursus gegeven door Toon Verhoeven.

De opkomst was voor deze beide cursussen minder dan normaal. Waarschijnlijk is vakantie van veel leden de oorzaak. De wel aanwezige leden kregen van Jan Willem veel informatie over het montageprogramma “After Effects”. Best wel pittig, mede door het feit dat Jan Willem ter zake wel deskundig is, maar het maar moeizaam over het voetlicht kan brengen. Mede omdat internet en de Apple Jan Willem nog al eens in de steek lieten.

Voor de pauze heeft Toon voor de beginnerscursus een introductie over audio en licht bij het filmen in het algemeen gegeven en werd het gebruik van de diverse soorten microfoons uitgelegd. Tijdens de pauze had daar een changement plaatsgevonden en was er een opstelling gemaakt voor het afnemen van een interview. Eerst werd een (3-Punts) belichting uiteengezet en ook in de praktijk gebracht. Schuiven met de lampen tot de juiste belichting tot stand kwam. Een zeer leerzaam proces. De avond werd afgesloten met het afnemen van een interview door Gerard Timmers. Het “slachtoffer” was Gerard Bijkerk, die vertelde over zijn beroep.

Nu de hamvraag: Gaan we na de zomerstop door met deze cursusavonden?
Ja, maar voor beide groepen gaat gelden: Leren door te doen!!! Er worden groepjes gevormd - op de eerste cursusavond 14 september a.s. - van 5/6 cursusdeelnemers/sters. Deze groepjes kunnen dan een onderwerp kiezen uit een aantal onderwerpen. Deze spelen zich voornamelijk af in Leiden. In de bijlage staan een aantal mogelijke onderwerpen genoemd. Eenmaal per maand, steeds op de 2e maandagavond van de maand, zal dan een evaluatie van de (film)vorderingen worden gedaan. Vragen zoals:

  • Hoe ver zijn jullie met het project?
  • Tegen welke problemen ben je aangelopen?
  • Hoe gaat het met de montage?, etc., etc. komen dan aan de orde.
  • André zal de evaluatie begeleiden bij de gevorderden en Toon bij de beginners.

Al met al weer veel te leren bij de LVSL, juist ook met Leren door te doen!!!

Ik wens iedereen een fijne, zonnige zomer toe.

Pim Perquin

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)