Het was weer een goed bezochte workshopavond!

Afgelopen maandagavond was het weer druk in Vogelvlucht. Bijna zeventig LVSL leden waren in actie om het digitaal monteren goed onder de knie te krijgen. Dit onder de leiding van de deskundige workshopleiders.

In zes lokalen in Vogelvlucht waren groepjes van 10 – 14 LVSL leden druk doende. Nu nog maar één keer workshop voor de zomervakantie, en wel op 20 april a.s. Let op: De volgende workshop is - bij uitzondering - op de 3e maandagavond van de maand april. Dit in verband met Koningsdag op maandag 27 april.

Op 20 april gaan de groepjes ook de ingezonden films met de huiswerkopdracht bekijken en de beste twee uitzoeken voor de avond van 4 mei d.a.v. Alhoewel een aantal leden de opdracht niet heeft afgemaakt, tellen we toch in totaal 20 films in de diverse groepen. Het wordt dus een spannende avond. Welke films gaan er door ???

Naast het noeste werk van velen, heeft ook Arie de Ridder niet stil gezeten. Hij heeft alle groepjes in (foto)beeld gehad en de resultaten daarvan zie je bijgaand.

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)