Film in Zicht

Films van LVSL en andere filmclubs uit regio ZH’12 zullen worden uitgezonden op RTV Rijnmond. De samenwerking tussen ZH’12 en RTV-Rijnmond heeft ertoe geleid dat binnenkort de eerste films van gevorderde amateurfilmers van bij de regio ZH’12 aangesloten filmclubs zullen worden vertoond op een regionaal TV podium.

Het is het resultaat van een lang voorbereidingsproces waarin Henk van de Meeberg een belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteindelijk is een format overeengekomen waarin de nadruk ligt op de te vertonen films, met als titel “Film in zicht”. Door een aantal aanpassingen ten opzichte van de aanvankelijke plannen is het filmprogramma luchtiger van opzet geworden. De selectie is herzien en de gekozen films sluiten goed aan bij de verwachtingen van amateurfilms. Henny Hartevelt heeft voor het format enkele korte filmpjes gemaakt die als titel en als tussenfilmpjes worden gebruikt. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat het nieuwe format werd gewaardeerd en door RTV-Rijnmond werd omarmt. TV-West zou oorspronkelijk ook meedoen maar zij houden de samenwerking met ZH’12 nog wat langer in beraad.

De uitzendingen op RTV-Rijnmond vinden wekelijks plaats op de zondagen, van 19 april 2015 tot en met 19 juli 2015, in dertien filmblokken van ieder 45 minuten. Op eerste pinksterdag, 24 mei 2015, zal dit programma niet worden uitgezonden. Het programma begint steeds om 10:00 uur, en zal daarna dezelfde dag nog een keer worden herhaald om 12:00 uur, natuurlijk onder voorbehoud van onderbreking door bijzondere gebeurtenissen. Bijgaand het complete programma van RTV-Rijnmond. Als redactie van de LVSL vragen we nu alvast bijzondere aandacht voor de volgende data wanneer films van de leden van onze club aan bod zullen komen:

  • 19 april 2015 : ‘Baby Blues’ en ‘Animaris Annabellis’ van Else van Laere en Gerard de Boer
  • 26 april 2015 : ‘Anoeska’ van Henny Hartevelt
  • 21 juni 2015 : ‘Lonely Boy’ van Henny Hartevelt

Wij verzoeken jullie familie en bekenden over dit project te informeren. Positieve reacties naar aanleiding van de uitzendingen zijn zeker welkom, ook bij RTV-Rijnmond. Mogelijk kan dit ertoe bijdragen dat dit leuke en bijzondere project in de toekomst een vervolg kan krijgen.

Nico Schwering

 

Download hier het hele programma >>

 

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)