Verslag LVSL-avond 16 febr. 2015: de jaarvergadering

Voor sommigen is de jaarvergadering een crime, anderen gedijen juist goed op zo’n avond, waar gaat het over: beleid, financiën, reglementen en benoemingen. Marga Swaans begint sterk met een aantal kritische opmerkingen over een richtinggevende begroting en over de promotiefilm (antwoord: er zit schot in). Ook Gerard de Boer heeft de stukken goed bestudeerd en heeft al een tiental vragen vooraf naar het bestuur gestuurd.

Zijn vragen betreffen onder meer de juiste toepassing van de statuten, de audiokwaliteit, de communicatie, de activiteiten en de financiën. Naar mijn idee is het bestuur serieus ingegaan op al de door hem en anderen gemaakte opmerkingen, hoewel natuurlijk niet elke suggestie werd overgenomen en niet elke vraag naar volle tevredenheid van de vragensteller beantwoord werd.

Bij de beantwoording van de vragen meldt Pim Perquin dat sinds 1 januari 2015 zich elf nieuwe leden hebben ingeschreven en zegt André van der Tuijn, de voorzitter, dat Henny Hartevelt de trekker is van de lustrumfilm in 2017 en dat we even zijn uitwerking en plannen voor de film afwachten.

Op een reactie van Gerard de Boer dat LVSL een filmclub is en geen eetclub antwoordt Andre dat LVSL veel doet aan opleiding: deze opleidingen zijn bedoeld om het niveau van de eigen films te verbeteren. Er worden verschillende mogelijkheden geboden om dit te doen: via het reportageteam, door cursussen, door lezingen. Maar, er is ook tijd en geld voor gezelligheid.

Dan is het tijd voor de financiën: de kascommissie, bestaande uit Jaap Baak en Arend de Bruin, is tevreden en adviseert de penningmeester te dechargeren.

De vergadering steunt dit voorstel . Arende Bruin treedt uit de kascommissie en krijgt de gebruikelijke fles wijn. Kees Simmerman meldt zich als nieuw lid van de kascommissie.

De jaarstukken worden goedgekeurd en de contributie blijft EUR 65.

Twee bestuursleden, Jan Piet Vroom en Gerard de Boer, worden bedankt door Andre voor hun jarenlange bestuurslidmaatschap en voor hun bijdrage aan LVSL: Jan Piet Vroom is tien jaar penningmeester geweest en Gerard de Boer was commissaris LVSL-Plus. Beiden krijgen een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

Foto's: Coby Haring

Pim Perquin licht het idee voor de komende Uitdag op 25 april 2015 toe: we blijven in Leiden, maken een rondvaart en bezoeken de Sterrenwacht.

De Scratch wordt gememoreerd: afgelopen dagen heeft LVSL weer de beelden op de schermen verzorgd. Dertig LVSL-ers zijn daarmee in de weer geweest. Goed voor het filmen, goed voor de club, aldus Pim.

Dan worden de plannen voor komend jaar toegelicht en is het na de rondvraag tijd voor pauze en het gratis rondje van de penningmeester.

Na de pauze presenteert Pim films: over de Zilveren Veer 2003 met een mooie2e plaats voor LVSL en een jeugdige, toen zeker nog niet te stuiten Pim.

Vervolgens wordt een film over de afgelopen Scratch vertoond, welke film Patrick Randsdorp nog de nacht ervoor had gemonteerd. Te zien en te horen zijn liederen en muziek uit de musical De Soldaat van Oranje. Knap camerawerk en mooi gemonteerd en vooral heel actueel. Compliment, Patrick.

Tot slot wordt een aantal korte films vertoond:
De koekoek” van Andre en Corrie van der Tuijn.

Koekjes bakken” van Wil Bakker. Pim karakteriseert deze film als een combinatie van een familiefilm en een (korte) speelfilm.

Barst met je sigaren en jij met je fanfare”, een 1 minutenfilm van Andre.

Toon Verhoeven’s film over “Al onze medewerkers zijn in gesprek” met een Henk Robbers, zoals hij er uit ziet als hij 110 jaar is.

De LVSL-Uitdag 1998 te Amsterdam van Andre. En de fameuze en scabreuze film: “De biecht” met Henk nu als schuinsmarcheerder. 

Kortom, een informatieve en ook gezellige avond. Om af te sluiten met een dooddoener: “De thuisblijvers hadden ongelijk”.

Jan van Zoest

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)