Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2015

Beste LVSL-ers,

Daar sta ik dan weer met de nieuwjaarstoespraak in mijn hand. Een traditie waar een voorzitter van de LVSL niet onder uit komt. Tegelijkertijd besef je je, hoe snel een jaar voorbij gaat. Maar hoe snel het jaar ook voorbij gaat, er gebeurt ook wel weer heel veel in die tijdspanne.

Veel zaken van het afgelopen jaar staan op ieders netvlies gebrand. Hele ernstige, zoals de vreselijke ramp met de MH17 of de uitbraak van Ebola en de gruwelijkheden van IS-strijders. Maar ook hele persoonlijke zaken, waarbij we denken aan geluk, aan verdriet, aan gezondheidsproblemen. Zo verloor in december ons oud-lid en donateur Bertie Bethe haar man Henk. Ja alles komt langs in zo'n jaar.

Ook bij onze LSVL gebeurt heel veel in een jaar. Ik hoef niet meer uitgebreid daarop terug te blikken, want Pim heeft dat in de laatste nieuwsbrief van 2014 reeds gedaan, maar dat het een succesjaar was, is wel duidelijk.

De LVSL is nog steeds een bloeiende vereniging met in hun midden de beste amateurfilmer van Nederland, Hennie Hartevelt. Waar veel videoclubs te maken hebben met teruglopende ledenaantallen, blijft de LVSL stabiel. Dat gaat natuurlijk niet zo maar vanzelf. Daar moet door heel veel LVSL-ers hard voor gewerkt worden.


(foto's: Arie de Ridder en Norbert Entken)

Zoals jullie van mij gewend zijn, hang ik ieder jaar een bepaald thema aan een jaar. Voor de nieuwkomers: in de afgelopen jaren waren dat het jaar van willen, het jaar van realiseren, het jaar van verenigen. Dus ja, dan denk je na over het thema van dit jaar.

In mijn dagelijkse werk als directeur van een grote basisschool in Katwijk werk ik met een team van 27 mensen. Zij zijn degenen die voor goed onderwijs moeten zorgen. Dat kan alleen maar als ze betrokken zijn bij de school, als ze EIGENAAR zijn van die school.

En dat, bedacht ik me, zou ook een mooi thema voor dit jaar bij de LVSL kunnen zijn. Iedereen EIGENAAR van de LVSL. Want wie zorgt er niet goed voor zijn eigendommen? Als je je ergens EIGENAAR van voelt, heb je daar meer voor over, dan wanneer je geen eigenaar bent. Je voelt je verantwoordelijk.

Het bestuur en commissies werken het hele jaar keihard om de LVSL een florerende club te laten blijven. Zij zijn degenen die zich eigenaar van de club voelen, in die zin, dat ze er veel voor over hebben om de club te steunen naar mogelijkheid.

Gelukkig kunnen we als bestuur en commissies vaak een beroep doen op medewerking van de leden. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten in de Pieterskerk of aan leden die helpen bij het tot stand brengen van dit heerlijke buffet. Steeds zijn er gelukkig genoeg medewerkers die klaar staan voor hun LVSL. En in die zin, dus ook eigenaar zijn van het werk van de LVSL.

Ik zou wensen, dat ieder lid zich niet alleen maar lid voelt van de LVSL, maar ook EIGENAAR. Als ieder naar zijn of haar mogelijkheden bijdraagt aan de LVSL, zal ook dit jaar weer een succesvol jaar worden.

Ik wil vanaf deze plaats een aantal mensen bedanken. Allereerst de bestuursleden. Verder de commissieleden in de diverse commissies en de mensen die iedere week achter de bar staan, in het bijzonder Ria Mazzacani.

Zoals ieder jaar op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we een persoon van het jaar. Dat moet iemand binnen de LVSL zijn, die zich verdienstelijk heeft gemaakt en die geen lid van het bestuur is. Dit jaar viel de keus op een man.

Als er iets speciaals aan deze man is, dan is het wel zijn secuurheid. Iedere wijziging wordt nauwgezet aangepast en met zijn werk ontlast hij het bestuur en in het bijzonder de secretaris enorm.

Zijn e-mailadres voor allerlei wijzigingen is: ledenadministratie@lvsl.nl

Ik heb het natuurlijk over John Wasser, onze ledenadministrateur.

Ik wil met u proosten op het nieuwe verenigingsjaar van de LVSL, dat nu voor ons ligt en spreek de wens uit, dat u allen een voorspoedig maar vooral gezond 2015 tegemoet kunt zien.

André van der Tuijn
voorzitter LVSL

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)