Verslag van 8 december 2014

De avond begon met mededelingen van de voorzitter:

 • Dit is de laatste avond voor het inleveren van films voor de Cinefleur voorkeuze, of men moet deze hedennacht via we-transfer doorsturen.
 • Cinefleurkaarten zijn verkrijgbaar via Pim.
 • Volgende week is er een verdeling of loting van spullen. Eigen spullen kunnen erbij gezet worden.
 • De leden worden verzocht te reageren op de e-mail van Pim over de workshops indien de lijst niet goed is. Als het wel goed is dan is geen actie nodig.
 • Op de tweede maandag van de maand zal bij voldoende belangstelling een beginnerscursus en een gevorderden cursus worden georganiseerd. Leden die een van deze cursussen willen volgen moeten zich ten allen tijde opgeven bij Pim.
 • Ook voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2015 moet men zich aanmelden bij Pim.
 • Het NOVA lidmaatschap van de regio kost € 16,00. De LVSL moet dit afdragen aan de NOVA. Aan of afmeldingen van dit NOVA lidmaatschap moeten via de ledenadministratie van de LVSL gebeuren. Het lidmaatschap wordt tegelijkertijd met de contributie voor de LVSL geïnd.
 • De LVSL zoekt nog een lid die ons wil vertegenwoordigen bij de NOVA, naast Henny Hartevelt die dit ook voor een deel op zich zal nemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij André van der Tuijn.

Steven Geldof – Montage IV

“De groep is nu twee keer zo groot, want de zaal van boven is hier nu ook aangeschoven. Ik ben blij met de stijgende lijn” begon Steven tegenover de ongeveer 60 aanwezigen. “Dit is mijn laatste avond” zei hij er direct achteraan, en: “Ik heb een nieuw programma gemaakt, en dat duurt langer dan 1 avond, dus we moeten iets inkorten.” Waarop uit de zaal werd gezegd: “Of je komt weer terug!”

Wat is montage? Montage is het combineren van twee (film)beelden en ze daarmee een nieuwe betekenis geven. De eerste filmmontage werd in 1903 gemaakt door Edwin S. Porter van de Edison Studio’s met de film: Life of an American fireman. Daarin werd een cross-cut gemaakt tussen een brandend huis en een brandweerauto die vertrekt uit de kazerne. De toeschouwer legt zelf het verband tussen deze beelden. Op dat ogenblik was dit nieuw in de film. Tegenwoordig zien we dit volop op film of tv.

De volgorde van montage was lange tijd hetzelfde:

 1. Establishing shot, een totaalbeeld
 2. Medium shot
 3. Close up

In de jaren 70 is deze volgorde losgelaten

Waarom wordt een film gemonteerd?

 • Tijd verkorten
 • Spanningsopbouw
 • Wisselen van camera standpunten
 • Object in beeld houden
 • Verplaatsen van locatie
 • Een sprong in tijd maken
 • Versnellen of vertragen

Daarna worden wat voorbeelden getoond:

De film: 50 first dates (1995)
In de openings scene van deze film wordt een verhaal verteld door verschillende personen die elk een stukje bijdragen. Deze montage levert een versnelling van het verhaal op. Daarna gaat de scene over in een dialoog. Deze begint met eenzelfde type shot en dezelfde tekst. De muziek stopt bij de dialoog.

Een tweede scene is een dialoog als hij met pech langs de weg staat en zij aan komt rijden en ingaat op zijn verzoek om hulp. De shots gaan van totaal naar medium naar close-up. Het is veel intenser om iemand in close up te zien schreeuwen. Hoe dichter op de actie-as, hoe intenser de emotie. De kijker vereenzelvigt zich met de persoon over wiens schouder je meekijkt. Bij de teleshots is duidelijk dat het geluid los staat van het camera standpunt. Het is er in de montage onder gestoken.

Aan de hand van een leuk tussen filmpje wordt getoond dat het schilderen van glas ook gebruikt kan worden om een overgang te maken.

Forrest Gump (1994)
Steven toont de scene waarin Forrest als kind zijn prothese afwerpt en begint te rennen, bekijk het fragment. Het beeld gaat over in een slow motion. Het meisje roept bij het begin: “Run, Forrest, Run!”. Daarbij is het geluid niet vertraagd, maar opnieuw en langgerekt opgenomen. Het meisje roept het laatste woord RUN onder een beeld van de drie fietsende achtervolgers. Als het beeld op snelheid komt is dit het veranderingsmoment in het jongetje. Tevens had de slow motion voor mij het effect alsof het jongetje daarna ook veel sneller kon rennen. Het snelheidsverschil werd extra uitvergroot.

Na de Pauze was het tijd voor documentaires:

Bowling for Columbine van Michael Moore
De openings scene wordt getoond. We zien een mix van opgenomen beelden en archiefbeelden. Een leader waarin de voice over spreekt. Het is de eigen stem van Michael Moore. Die geeft betekenis aan de beelden die we zien. De kijker ervaart het als waarheid, terwijl de beelden net zo goed van een ander moment zouden kunnen zijn.

Comedy / satire wordt door Moore als voertuig gebruikt. (“De president van de V.S. heeft weer een land gebombardeerd waarvan hij de naam niet kan uitspreken.”) Dan gaat Moore een bank binnen om een rekening te openen. “Wat voor rekening?” vraagt de medewerkster. “Nou, zo’n rekening waarbij je een wapen cadeau krijgt” is de reactie van Moore. En dan wordt in beeld de advertentie getoond waarin de bank een wapen belooft bij het openen van een bankrekening (“More Bang for your Buck!” staat boven de advertentie), en geeft Michael Moore met de voice over zijn uitleg. Bij het gesprek met de medewerkster zijn duidelijk stukjes verhaal weggelaten, en de overgang is verborgen d.m.v. een beeldwisseling, zoals het bladeren in een boekje over wapens.

Als Moore een wapen van de bankmedewerker in ontvangst neemt vraagt hij: “Eerste vraag, is het niet een beetje gevaarlijk als een bank wapens weg geeft?” Hij geeft de bankmedewerker geen kans om te antwoorden. Dat laat hij in ieder geval niet zien in de film. Ook de volgende vragen worden de toeschouwer onthouden. Daarna richt hij het wapen op de camera (kijker). En in het volgende shot loopt hij triomfantelijk zwaaiend met zijn wapen de bank uit. Het stukje is geheel gemonteerd naar de grap van Moore.

Bruiloft
Een bruiloftsfilm die o.a. door Patrick Randsdorp is gemaakt wordt getoond. Het is een snelle montage. Er is op meerdere plekken tegelijk gefilmd met tenminste twee camera’s. Er is muziek toegepast waarbij het live geluid lichtjes hoorbaar op de achtergrond door gaat.

Se7en (Seven)
Dit is een detective film waarin twee detectives op zoek zijn naar een serie moordenaar. Zeven zonden – zeven moorden. We zien de laatste scene van de film. Na zes ontdekte moorden heeft de moordenaar zich aangemeld bij de politie. Hij brengt de politie naar een onherbergzaam gebied, vol met hoogspanningsmasten. Allen weten dat de zevende moord feitelijk in de lucht hangt. Eerst wisselen de beelden tussen een politie helikopter en de politie op de grond. Daar wordt een doos bezorgd. De spanning wordt opgebouwd door de toegepaste cross-cuts tussen de politieman met de misdadiger en de politieman die dan een stuk verderop bij de doos staat. De kijker krijgt de inhoud van de doos nooit te zien. De hoofdpersoon, die de doos opent, heeft meer informatie dan de kijker. Steven benadrukte dat in een film drie kennis situaties mogelijk zijn:

 1. De hoofdpersoon weet meer dan de toeschouwer
 2. De hoofdpersoon weet evenveel als de toeschouwer
 3. De toeschouwer weet meer dan de hoofdpersoon

De spanning was aardig opgebouwd want alle aanwezigen hadden graag gezien hoe dit fragment af zou lopen. Steven maakte er echter een einde aan en verwees de kijkers voor de afloop naar Netflix. Hiermee is deze leerzame cursusreeks beëindigd.

Steven kreeg van de voorzitter nog een “doos” cadeau. Ook hiervan werd de inhoud ter verhoging van de spanning niet getoond aan het publiek. Steven bedankte de LVSL voor het cadeau.

Nico Schwering
9 december 2014

Het verslag van alle cursusavonden van Steven Geldof is hier te downloaden.

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)