Verslag filmanalyse, 6 oktober 2014

Na de opening, waarin geen schokkende mededelingen worden gedaan, geeft André de microfoon over aan Arie de Ridder, die deze avond de filmanalyse verzorgt. Er zijn zes films aangemeld en als extraatje is er een impressie van de Scratch 2014.

Van de zes films zijn er drie afkomstig van de teams Stauttener/Ransdorp, respectievelijk Ransdorp/Stauttener. Van het eerste team een promotiefilm voor de coverband “Lead” (snelle montage, geen statief (wat in dit geval nu eens een voordeel is doordat het bijdraagt tot de dynamiek van de film), constant geluidsniveau (in dit geval extra knap omdat de camera's tussen de bandleden door bewegen) en goede overgangen tussen de verschillende nummers. Compliment!

Van hetzelfde team een promotiefilm voor personal training bij “Delda Sport”. Ook hier goed dynamisch camerawerk met twee camera's vanuit interessante standpunten. Een punt(je) van kritiek is de geringe onderbelichting van het gezicht van de dame die alle martelingen ondergaat, wanneer zij commentaar geeft op het gebeuren en het volume van de muziek die dat commentaar vrijwel overstemt. Na afloop meldt Hans dat dat laatste gebeurde op verzoek van de trainer Danny Delvers.

Van het tweede team de film “Bij Mam's”. Een wat verwarrende film, waarbij verschillende zaken door elkaar lopen en het doel van de film niet geheel duidelijk wordt. Overigens wel een charmante film, misschien te charmant wanneer in een korte nabespreking blijkt dat het bedoeld is als een klemmende oproep aan de gemeentepolitiek niet te bezuinigen op de zorg voor (geestelijk) gehandicapten.

Van Norbert Entken zijn er twee films. “T-Rex puzzelen” gaat over het vrijwel complete skelet van een T-Rex dinosaurus dat in 2013 in de V.S. is gevonden en over de acties die gehouden worden om de aanschaf ervan door het Leidse museum Naturalis te bekostigen. Het “puzzelen” uit de titel slaat op een happening in het museum, waarbij het publiek mag proberen matches te vinden uit duizenden botfragmenten die afkomstig zijn uit nekwervels van het fossiel. Arie vindt dat de film op twee gedachten hinkt, waar niet iedereen in de zaal het mee eens blijkt te zijn. Verder wijst hij op een verkeerd gebruik van zoomtechniek, waarbij uitzoomen niet leidt tot een verruiming van het blikveld maar slechts tot het kleiner worden van het beeld. Een informatieve film.

Ook van Norbert de film “Een WO II bom onschadelijk gemaakt”. Een nogal lange titel voor een niet zo lange film (4 min. 37 sec) over het onschadelijk maken van een 500 ponder. De film begint met een kort zonnig beeld van het Wassenaarse strand, geeft dan informatie over de vondst van de vliegtuigbom in Leiden en geeft vervolgens een lineair verslag over het detoneren van de lading op dat strand. De shots zijn relevant en vaak vanuit verrassende standpunten genomen. Opvallend is de ontspannen sfeer waarin de operatie verloopt. De begeleidende tekst is duidelijk en informatief. De moeite waard.

De laatste film voor analyse is “Vergeten zielen” van Else van Laere. Een romantische film, die gemakkelijk melodramatisch had kunnen worden (maar dat op geen enkel moment is), over een vrouw die op een kerkhof in gesprek raakt met de vergeten ziel van een man die begraven is naast haar eigen echtgenoot. De montage is prima, de camerastandpunten goed, maar de positionering van personen binnen het filmkader zijn dat soms niet, zodat de filmer vaak alsnog het kader verschuift tijdens de opname. Ook het geluid is onder de maat en vaak zelfs onverstaanbaar. Daar moet dus nog iets aan gedaan worden en dan is de film zeer de moeite waard.

Tenslotte de “Scratch 2014”. Een knappe montage door Joop Mosterd van een heleboel filmmateriaal dat opgenomen is tijdens de repetities en uitvoeringen van Händels Messiah en een musicalavond. André analyseert. Hij wijst o.a. op het gebruik van zgn. ondergestoken geluid en op het belang van een goede kadrering bij interviews. Conclusie: veel genoten en weer het een en ander geleerd.

Herbert de Bruijn

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)