Verslag van 15 sept. 2014

Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de leden van Skoep.

Mededelingen

  • De ledenadministratie heeft nieuwe badges aangemaakt. Helaas nemen sommige leden hun badge mee naar huis om hem vervolgens niet meer naar de LVSL-bijeenkomst mee te nemen. Op die manier raken badges zoek en moeten er weer nieuwe aangemaakt worden. Daarom wordt iedereen verzocht zijn badge in te leveren, zodat bij de volgende bijeenkomst iedereen weet wie iedereen is.
  • Op de vernieuwde website is een ledenlijst geplaatst. Een ieder wordt gevraagd zijn gegevens te controleren en te actualiseren, inclusief het in gebruik zijnde montageprogramma, via ledenadministratie@lvsl.nl.
  • Op de tafel voor in de zaal liggen T-shirts maat XL van de LVSL plus enkele boeken en een koffer voor een antiek fototoestel. Alles mag gratis meegenomen worden.
  • Deelnemers aan de workshops worden verzocht in geval van verhindering voor 17.00 uur bij Pim Perquin op te geven i.v.m. de optimale indeling van de beschikbare ruimtes.
  • De website is vernieuwd. Gevraagd wordt om die regelmatig te lezen evenals andere mededelingen en op eventuele vragen antwoord te geven.

De filmgroep SKOEP

skoepDe filmgroep SKOEP bestaat uit 4 leden: Louis Smits (scriptschrijver/regisseur), Gerard Lauck (geluid), Kees van Driel (camera) en Rik Kapoen (spelregie). De voordracht wordt geleid door R. Kapoen. Twee films worden vertoond: Prelude en Vlamvis.

Prelude is een film over een onmogelijke (verloren?) liefde met weinig tekst en de intentie om de beelden te laten spreken. De herinnering aan een liefde wordt bij een oude man opgeroepen door een jong paartje. De film begint in het voorjaar en eindigt in de herfst, zowel volgens de kalender als in overdrachtelijke zin voor het leven van de hoofdpersoon en is opgenomen in een park in Dordrecht.

Vlamvis is een rauwere film, een sprookje/Grieks drama met meer spel en tekst met als thema "Oorlog kent geen winnaars" en "Vertrouw op jezelf, blijf je gekozen weg volgen".

Een film wordt eerst in plaatjes helemaal uitgetekend. De tekeningen worden eerst gedraaid met als spelers de leden van SKOEP zelf. De resultaten van de "ruwe" shots worden thuis bediscussieerd om bij de definitieve opnamen op de set discussies te voorkomen. De regisseur bepaalt op de set, maar alles wordt opgenomen om bij de montage te bepalen wat de juiste beelden/oplossingen zijn. Bij opnamen door de cameraman en geluidsman kijken/luisteren altijd anderen mee om eventueel bij te sturen, wanneer dat noodzakelijk blijkt. Toelichting werd gegeven over problemen bij zowel beeld- als geluidsopnamen. Voorbeelden van een problemen bij beeldopnamen zijn kleurverschillen van shots en bewegende achtergronden bij het gebruiken van in- en uitfaden. Verstorende achtergrondgeluiden is een voorbeeld voor geluidsproblemen.

Na het vertonen van Prelude werd een Making Off van Prelude vertoond als leerzaam kijkje achter de schermen. (Suggestie van de notulist: kijk op de website www.FilmgroepSkoep.nl

Sluiting

Na de voordracht van SKOEP en het beantwoorden van vragen uit de zaal krijgen de leden van SKOEP als blijk van waardering de traditionele relatiegeschenken aangeboden. De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur nadat hij de aanwezigen nogmaals verzocht heeft zich af te melden voor de workshops voor komend bijeenkomst indien van toepassing.

J.H.L. Dijkman
16-09-2014

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)