Wijziging in de te houden workshops “Digitaal monteren”!!!

De Activiteitencommissie (AC) van de LVSL heeft o.a. als taak om de clubavonden een goede invulling te geven. Daarbij is van belang dat naast gezellige clubavonden ook educatie een belangrijke plaats innemen. Zoals bekend is dat ook het geval in de vorm van:

  • 1e Clubavond van de maand: Film analyse.
  • 2e Clubavond van de maand: Cursussen op filmisch gebied. 3e Clubavond van de maand: Clubavond, waarop gasten worden uitgenodigd.
  • 4e Clubavond van de maand: Digitaal monteren en
  • 5e Clubavond van de maand: Speciale activiteit zoals b.v. filmwedstrijd.

Bovenstaand is slechts het raamwerk, maar de gedetailleerde invulling moet steeds door de AC geschieden. Daarbij wordt uitgegaan van de (veronderstelde) wensen van de leden en/of van ideeën door leden van de AC ter tafel gebracht. Meestal blijkt in de praktijk dat de invulling voldoet aan de verwachtingen. Maar …. soms kan blijken dat dit niet het geval is.

Zo denken wij dat de bedachte invulling van met name de 4e maandagavond van de maand - het digitaal monteren - niet aan de verwachtingen voldoet. Lange tijd is aandacht besteed aan het technisch monteren met de diverse montageprogramma’s. Maar dit was min of meer een gelopen zaak. De meeste deelnemers hadden het technische deel aardig onder de knie. Dus moest er een andere invulling voor deze avonden komen. Nu lijkt het logisch dat je naast de techniek ook kennis moet hebben van de artistieke kant van het monteren. Immers een film komt feitelijk tot stand tijdens de montage. Weliswaar moet het filmmateriaal goed zijn, maar tijdens de montage wordt de film “geboren”. Logisch dus dat de gedachten uitgingen naar ”artistiek monteren”. In de bedachte opzet was uitgegaan van klassikaal monteren uit bestaande (trein)filmfragmenten. Zo samen een film opbouwen, met titels, overgangen, etc. Maar in de praktijk blijkt dat niet goed te werken. Het kost te veel tijd om de juiste clips te vinden, waardoor de aandacht van de deelnemers verslapt.

Dus denken we nu over een andere opzet. Niet meer klassikaal monteren, maar iedereen gaat “aan de slag”! De deelnemers kunnen filmfragmenten inladen (we gaan gebruik maken van de ruwe beelden van de Jubileumfilm 2017) en deze thuis bewerken tot een korte film van maximaal 3-4 minuten. Wel compleet met titel(s), overgangen, muziek, etc.

Moet iedereen dat gaan doen? Ja, wel gedurende de nog komende workshops. Maar per avond zullen 4 tot 5 deelnemers daartoe worden uitgenodigd of worden aangewezen. Zij hebben dan vier weken de tijd om de montage te maken. Tijdens de eerstvolgende workshop worden deze films vertoond en door de workshopleider(s) besproken, samen met de makers.

Op de eerstkomende workshopavond - maandag 27 februari a.s. - zal een en ander nader worden uiteengezet en worden besproken met de deelnemers. Om deze komende workshop monteren een goede invulling te geven, vragen wij of enkele deelnemers een korte - door hen eerder gemonteerde film - mee willen nemen. Deze wordt dan vertoond en besproken.

De leden van de Activiteiten Commissie verwachten dat deze wijziging de workshops aantrekkelijker gaan maken, maar dit werkt alleen als iedereen ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Doe dus mee en verrijk je kennis.

Namens de leden van de AC,

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)