LVSL Jaarvergadering 2017

Maandag 30 januari 2017 hield LVSL haar jaarvergadering; aanwezig waren ruim 50 leden.

De jaarvergadering 2017 gaat over het jaar 2016, maar we noemen het toch niet de jaarvergadering 2016. Verwarrend kortom.

Het jaarverslag 2016 en de activiteiten en de plannen voor 2017 werden toegelicht en besproken.

Prominent in de plannen staat de jubileumviering, want LVSL bestaat dit jaar 75 jaar; in de maak is een jubileumfilm, er word een open avond georganiseerd en een feest In La France.

André van der Tuijn werd herbenoemd als voorzitter en Arie de Ridder en Norbert Entken werden herbenoemd als bestuurslid.


Foto's: Coby Haring

Toegelicht werd de positie van het reportageteam, dat binnenkort weer de Scratch mag gaan doen, ten opzichte van de Pieterskerk.

Vervolgens kwam het Financieel verslag aan de orde, dat door de penningmeester Jan van Zoest werd toegelicht.

Er ontstond een discussie over de voorgestelde contributieverhoging naar € 85 per jaar, maar de vergadering stemde in meerderheid hiermee in.

Namens de kascommissie, bestaande uit Jaap Baak en Leo van Aubel, las Jaap Baak het verslag voor; de vergadering stemde in met het verslag en déchargeerde de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Tegen half tien sloot de voorzitter de vergadering en kon iedereen genieten van het door de penningmeester aangeboden drankje.

Het officiële, door de secretaris opgestelde verslag van de jaarvergadering kunt u te zijner tijd lezen op het besloten deel van de website.

Jan van Zoest

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)