Lidmaatschap

Lidmaatschap van de LVSL en het NOVA lidmaatschap

Achtergrond
Al lange tijd wilde een aantal leden van de LVSL dat de LVSL lid zou worden van de NOVA. Meer dan eens is er over gesproken en gedacht, maar steeds weer ketste het idee af op financiële aspecten. De gehele LVSL (dat wil zeggen meer dan 100 leden) zou dan lid moeten worden, hetgeen een forse financiële consequentie met zich mee zou brengen, omdat voor ieder lid contributie aan de NOVA moet worden betaald.

Gelukkig kwam er eind 2007 verandering in de situatie toen de NOVA toestond dat een deel van de LVSL lid zou kunnen worden van de NOVA. Dat deel (later LVSL-Plus genoemd) is dus collectief lid van de NOVA en betaalt daar extra contributie voor. Alleen die leden genieten van de voordelen die het NOVA lidmaatschap biedt.

Soorten lidmaatschap

Wij onderscheiden in de LVSL nu de volgende lidmaatschappen:

1. LVSL lidmaatschap.

Kosten: € 85,00. Hiervoor kan men alle maandagavonden van de maand bezoeken.

2. LVSL lidmaatschap mét het NOVA lidmaatschap: LVSL-plus.

Kosten: € 85,00 plus € 19,00. Ook deze leden kunnen alle maandagavonden bezoeken. Zij kunnen echter tevens gebruik maken van de NOVA faciliteiten: o.a. een regeling van de BUMA-rechten voor vertoning van films in NOVA-verband of clubverband.

Deelname aan NOVA manifestaties, aan de door NOVA gegeven cursussen, aan vergaderingen of overleggen van afdeling Zuid-Holland 12, de afdeling waar de LVSL-PLus onderdeel van uitmaakt. En de LVSL-Plusleden kunnen deelnemen aan regionale, nationale en eventueel internationale filmwedstrijden (mits de in te zenden films zijn genomineerd!).

Het bestuur zou uiteraard het liefst zien dat alle leden NOVA leden worden (dus LVSL-Plus), maar respecteert dat iedereen zelf een eigen keuze maakt.

nova logo

Meer informatie over NOVA vindt u op de website www.novafilmvideo.nl
Voor de activiteiten van NOVA kunt u hier kijken >

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)